Professori Jenny Bergström kertoo tutkimuksestaan ja työstään liittyen muotoiluajatteluun ja materiaaleihin. Englanninkielinen, osa Arctic Design Week 2023.

Paikka: Mauri-sali, F1027,  Lapin yliopisto & Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ODNjYTg5MzQtOGQ4NS00NzUwLWEyODMtMzFmMGRhOTcyOTlk@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%224c60a66f-0a8d-446e-9ac0-836a00d84542%22,%22Oid%22:%22c77893ed-fdbc-4d8f-bc44-2bf88d18989f%22%7D