Timo Luukkonen
Lapin yliopisto, Suomi

Timo Luukkonen työskentelee ILO-infrahankkeen projektipäällikkönä, vastaa siihen kuuluvista teknisistä hankinnoista, sekä teknologiaintensiivisen infrastruktuurin pystyttämisestä muotoilu- ja taidealojen kehitystoimintaa ja osaamista tukemaan.

Siiri Paananen
Lapin yliopisto, Suomi

Siiri Paananen työskentelee ILO-kehityshankkeen projektipäällikkönä. Hänen vastuullaan on hankkeen raportointi ja hallinnointi sekä kehittämistyö sidosryhmien kanssa. Lisäksi Paanasen vastuulla on toteuttaa hankkeen toimenpiteiden koordinointi sekä varmistaa aikataulut, tarvittavat resurssit (ml. ulkopuoliset asiantuntijat) ja työvälineet hankehenkilöstölle.

Maxim Narbrough
Lapin yliopisto, Suomi

 

Maxim Narbrough toimii ILO-kehityshankkeessa suunnittelijana. Hän koordinoi toimintamallien kehitystä esihautomotoimintaan liittyen ja yhteistyötä yritysten sekä Lapin muotoilu- ja taideverkostojen välillä. Hän järjestää työpajoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa tuote- ja palveluinnovaatioita.

Jonna Häkkilä
Lapin yliopisto, Suomi

 

Jonna Häkkilä on projektin johtava tutkija. Hän on teollisen muotoilun professori Lapin yliopistossa ja johtanut useita projekteja tekniikan ja muotoilun poikkileikkauksessa. Hän on kiinnostunut käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta ja suunnittelun ja tekniikan hyödyntämisestä menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden yhdistämiseen.