Innovoidaan Lapissa muotoilun ja taiteen keinoin (ILO)

Innovoidaan Lapissa muotoilun ja taiteen keinoin (ILO) -kokonaisuus sisältää kaksi erillistä hanketta: ILO-kehityshankkeen ja ILO-infrahankkeen. ILO toteuttaa osaltaan suurempaa, älykkään erikoistumisen osaamisstrategiaa Lapissa, vahvistaen Arktisen muotoilun ja taiteen huippuosaamista. ILO-hankkeen keskiössä on, millä tavalla muotoilu ja taide Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan kautta voi tukea lappilaista innovaatiokyvykkyyttä. ILO kehittää osaamista ja työskentelyvalmiuksia rakentaen erityisesti pohjaa uusien yritysten ja tuoteideoiden syntymiselle.

Hankkeessa hankitaan ja rakennetaan teknisesti muotoilun ja taiteen infrastruktuuri, joka täydentää Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan Arcta-infrastruktuuria ja -toimintamallia laajentaen sen 1) uusilla teknologisilla ratkaisuilla, 2) virtuaaliteknologialla, 3) elokuvateknologialla, sekä 4) liikkuvalla muotoilun ja taiteen infrastruktuurilla ja toiminnalla. Kehittämishankkeen kautta työpajat ja pilotit jalkauttavat tulokset elinkeinoelämäyhteistyöhön ja maakuntiin. Hankekokonaisuuden tuloksena syntyy hautomotoimintaa tukeva toimintamalli, sekä vahvistunut arktisen muotoilun ja taiteen verkostotoiminta.

Projektin kesto: 01.04.2021-30.09.2023