Rahoitus
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 322 749 €

Yliopiston omarahoitusosuus 80 690€
Yhteensä 403 439€

Kehityshanke

ILO-kehityshankkeessa ja sen rinnalla kulkevassa teknisiin hankintoihin kohdistuvassa infrastruktuurihankkeessa keskitytään erityisesti ottamaan haltuun uusien teknologioiden hyödyntämisen muotoilu- ja tuotekehitysprosessissa, elämyksellisyyden ja kestävän kehityksen teemoihin, nopeaan prototypointiin, virtuaaliteknologiaan, pohjoiseen elokuvaan, sekä AV-mediateknologioiden hyödyntämiseen asiakas- ja rahoitusrajapinnassa ja digitaalisissa sisällöissä.

Hankekokonaisuus lisää innovaatiotoimintaa tukevan muotoilu- ja taidetoiminnan liikkuvuutta maakuntiin ja tavoitettavuutta yli maantieteellisten etäisyyksien. Kehityshankkeen kautta työpajat ja pilotit jalkauttavat tulokset elinkeinoelämäyhteistyöhön ja maakuntiin. Hankekokonaisuuden tuloksena syntyy hautomotoimintaa tukeva toimintamalli, sekä vahvistunut arktisen muotoilun ja taiteen verkostotoiminta.