Rahoitus
Euroopan aluekehitysrahasto EAKR: 825 135 €

Yliopiston omarahoitusosuus 353 628€
Yhteensä 1 178 763€

Uusi infra

Hankkeessa hankitaan ja rakennetaan teknisesti muotoilun ja taiteen infrastruktuuri, joka täydentää Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan Arcta-infrastruktuuria ja -toimintamallia laajentaen sen

1) uusilla teknologisilla ratkaisuilla
2) virtuaaliteknologialla
3) elokuvateknologialla
4) liikkuvalla muotoilun ja taiteen infrastruktuurilla ja toiminnalla.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta tarjoaa uniikin toimintaympäristön, jota ei ylemmällä korkeakoulutasolla tarjota pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tämä on suuri kilpailuvaltti Lapin älykkään erikoistumisen strategiassa, ja innovaatiokeskittymän kasvattaminen sen ympärille on sekä luontevaa että täynnä kasvun mahdollisuuksia.

Innovaatiokeskittymä

Hanke edistää älykkääseen erikoistumisen pohjautuvaa innovaatiokeskittymää, Arktisen muotoilun ja taiteen klusteria, rakentamalla siihen uutta teknologia-infrasruktuuria, joka pohjautuu viimeisimpiin teknologioihin ja jonka avulla on mahdollista myöhemmin kehittää Lapin muotoiluklusteriin liittyvää yhteistyötä.

Hankittavien ja rakennettavien teknologioiden avulla on mahdollista jatkossa tukea yritysten kehittämistoimintaa esihautomotyyppisesti. ILO-infrastruktuurihankkeen tavoitteena on tukea ILO-kehityshanketta ajantasaisiin vaatimuksiin päivitetyn muotoilu- ja taidealojen infrastruktuurin avulla.