Helmikuussa ILO-kehityshanke järjesti yhdessä henkilökunnan kanssa työpajan, jossa käytiin läpi  Lapin yliopiston Service Innovation Corner – SINCO – tilan nykyhetkeä sekä tulevaisuutta. Palvelumuotoilun ammattilaiset Mira Alhonsuo ja Krista Korpikoski järjestivät työpajan yhdessä suunnittelija Maxim Narbrough’n kanssa.

Aluksi kävimme Miran johdolla läpi SINCOn historiaa ja mahdollisuuksia, sekä mihin tilaa yleisimmin käytetään nykyhetkessä. Tämän jälkeen kävimme läpi tilassa olevat teknologiat, ja parhaita tapoja niiden käyttöön. Esimerkkeinä tästä on kahden projektorin nurkkaus, johon voi lavastaa halutun tilan palvelumuotoilun työpajoja varten, sekä katossa oleva projektori, joka projisoi pöydälle halutun kuvan, ja jonka päälle voi piirtää.

Lopuksi Kristan ohjeistamana pidimme brainstorming-session, jossa jakauduimme kahteen ryhmään ja esittelimme esiin nousseita ideoita ja tarpeita eri teemoihin liittyen. Lopuksi purimme ideat yhdessä. Workshopista oli hyötyä mm. henkilökunnan tiedon jakamiseen, erilaisiin SINCOn käyttötapoihin, sekä tulevaisuuden kehitystyöhön.