Mitä? Todellisuusrepeämä – Ikkuna kuvitteelliseen maailmaan -näyttely esittelee graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa alkuvuodesta 2024 järjestetyn Digimaalaus-workshopin lopputöitä.

Missä? Galleria Seinä
F-talo, 1. krs, Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi

Milloin? Avajaiset maanantaina 18.3. klo 18–19.30. Avoinna: ma-pe klo 8–19.30, la-su ja arkipyhinä suljettu. (vapaa pääsy)

 

What? The exhibition presents the final works of the Digital painting workshop organized in the graphic design education program from the beginning of 2024.

Where? Gallery Seinä
F-building, 1st floor, University of Lapland, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi

When? Opening on Monday 18.3. from 18-19.30. Open: Mon-Fri from 8 am to 7:30 pm, closed on Sat-Sun and public holidays. (free entry)

 

Kysymyksessä on ensimmäistä kertaa graafikko-opiskelijoille järjestetty, yksinomaan digitaaliseen maalaamiseen keskittynyt kurssi, jonka aikana tutustuttiin digimaalauksen historiaan, ilmaisutekniikalle ominaisiin työskentelytapoihin, konseptitaiteilijoiden hyödyntämiin tekniikoihin sekä hahmosuunnittelun perusteisiin erilaisia harjoitustehtäviä tekemällä.

Digitaalisen maalaustaiteen juuret ulottuvat aina 1980-luvulle asti. Tuolloin, ja pitkälti 1990-luvullakin digitaalisia kuvia maalattiin kirjaimellisesti pikseleillä hiirtä apuna käyttäen. Näyttöjen resoluutiot olivat alhaisia, jolloin neliskulmaiset pikselit erottuivat selvästi tietokoneiden ruuduilta. Sittemmin resoluutiot ovat kasvaneet ja tämän päivän piirtonäytölle avautuva digitaalinen maalauskangas kätkee pikselit silmiltä näkymättömiin. Moderni digitaalinen maalaaminen on tekniikkana hyvin lähellä perinteistä työskentelyä. Se muistuttaa paljon esimerkiksi akryyli- ja öljyväreillä tai jopa akvarelleilla maalaamista.

Todellisuusrepeämä-näyttelyllä pyritään avartamaan käsityksiä digitaiteesta ja digitaalisen maalaamisen menetelmistä. Digimaalaus menetelmänä kysyy tekijältään pitkälle vietyä teknistä osaamista sekä ymmärrystä perinteisten menetelmien työskentelytavoista. Digitaalinen työpöytä tarjoaa perinteisiä menetelmiä enemmän joustavuutta sekä mahdollisuuksia työn muokattavuudelle eri työvaiheissa. Samalla se tarjoaa myös mahdollisuuksia tehdä asioita entistä perusteellisemmin. Vaatimustaso kasvaa siis väistämättä moninaisten mahdollisuuksien mukana. Työprosessi lähtee liikkeelle tekijän kuvallisista visioista sekä hänelle ominaisista työskentelytavoista. Työ luonnostellaan aluksi joko perinteisesti paperille tai suoraan digitaaliselle työpöydälle. Tämän jälkeen kuvaa lähdetään työstämään maalausohjelmassa aste asteelta pidemmälle erilaisia digitaalisia siveltimiä hyödyntäen. Tekijän oma kädenjälki saa ja kuuluukin näkyä.

Kurssin päätteeksi kukin opiskelijoista toteutti lopputyönä ison digitaalisen maalauksen, jonka oli tarkoituksena toimia porttina tai ikkunana kuvitteelliseen maailmaan. Lopputuloksena syntyi mitä mielikuvituksellisimpia visualisointeja myyttisistä taruhahmoista, todellisuuden ja fantasian kohtaamisispisteistä, vaihtoehtoisista tulevaisuuksista, apokalyptisistä näkymistä sekä täysin kuvitteellisista maailmoista kasveineen, eläimineen ja omaperäisine kulkijoineen.

Näyttelyyn osallistuvat teoksillaan opiskelijat Eva Al-Khanji, Kaisamaisa Erämies, Jaakko Hirvasniemi, Jenna Jokimäki, Anni Kalapudas, Rosa Kauppi, Kiia Knuutila, Aino Kännö, Silja Lehtimäki, Martta Lepistö, Waltteri Myllymäki, Henrikki Nissinen, Kerttu-Ilona Pajala, Ama Penttilä, Emma Rahja, Henna-Sofia Valo ja Kaisla Virta. Digimaalaus-workshopin ohjaavana opettajana toimi graafisen suunnittelun yliopisto-opettaja Lasse Paldanius.

Lisätietoja:
Graafisen suunnittelun yliopisto-opettaja Lasse Paldanius, lasse.paldanius(at)ulapland.fi

 

Emma Rahjan digitaalisen maalauksen työvaihe. Photoshop, Wacom Cintiq, 70 x 100 cm.