Hankkeen tavoitteiden saavuttaminen on ositettu kuuteen eri työpakettiin, jotka ovat kaikki liitoksissa toisiinsa.

Työpakettien koordinaatiovastuut on jaettu Lapin AMK:n ja Lapin yliopiston kesken. Koordinaatio tarkoittaa työpaketin teknistä koordinointia siten että siinä nimetyt tavoitteet, toimenpiteet ja tuotokset saavutetaan. Sekä päähakija ja että osatoteuttaja tekevät yhteistyötä työpakettien sisällä.