Design Mocktail -tapahtumassa kuultiin inspiroivia puheenvuoroja niin kaupunkitilan elävöittämisestä, tulevaisuuden elokuva teknologista kuin työmahdollisuuksista moninaista muotoiluosaamista hyödyntävässä yrityksessä. Työpaja osiossa osallistujat pääsivät suunnittelemaan Tulevaisuuden Tori -konsepteja.