Xstory – Lapin tarinoita elämysteknologian avulla -hanke keskittyy elämyksellisyyden integroimiseen Lapin tarinoita hyödyntäviin palveluihin XR-teknologian avulla. XR käyttää virtuaali- ja lisätyn todellisuuden teknologioita, kuten silmikkonäyttöjä, kehollisia ja elekäyttöliittymiä ja mobiilisovelluksia, joiden avulla konseptoidaan ja prototypoidaan palvelu- ja sovellusesimerkkejä Lapin tarinoita ja historiaa 3D-mallinnuksen ja historiallisten aineistojen avulla. Hanke tähtää parantamaan Lapin elämys- ja palveluyritysten XR-teknologioiden hyödyntämisvalmiutta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 592 108 €. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 473 682€.

Hankkeen kesto 01.07.2023 → 30.11.2025