ProtoXR – Innovaatiokyvykkyyttä muotoiluintensiivisen prototypoinnin ja XR-teknologioiden avulla  

Innovaatiokyvykkyyttä muotoiluintensiivisen prototypoinnin ja XR-teknologioiden avulla (ProtoXR) hankkeen keskiössä on lisätä yritysten ja Lapin alueen innovaatiokyvykkyyttä hyödyntäen muotoilun ja uusien muotoiluteknologioiden mahdollisuuksia. 

ProtoXR kehittää osaamista ja työskentelyvalmiuksia erityisesti muotoilun ja taiteen teknologioiden kanssa, hyödyntäen uutta taiteen ja muotoilun ILO-infrastruktuuria (Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta). ProtoXR-hankkeessa hyödynnetään mm. pikamallien prototypointimenetelmiä, fyysisiä materiaaleja ja digitaalisuutta yhdistäviä muotoilutekniikoita, ja lisätyn ja virtuaalitodellisuuden teknologioita (XR). 

ProtoXR hanke tarjoaa mahdollisuuksia tutustua ja kokeilla muotoiluteknologioita erilaisten työpajojen, demojen ja tapahtumien avulla sekä järjestämällä avointen ovien tilaisuuksia, joita pilotoidaan hankkeessa. Tämä pyrkii luomaan mahdollisuuksia uusien tuoteideoiden syntymiselle ja uusien teknologioiden haltuunotolle muotoilu- ja tuotekehitysprosessei ssa. 

Hanke jalkautuu Lapin maakuntaan pop-up-työpajoilla ja lisää muotoiluteknologioihin tutustumista yli maantieteellisten etäisyyksien.  

Hankkeen kokonaisbudjetti on 387 031€. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 309 625 €.

Hankkeen kesto: 1.1.2024 – 31.12.2025