Mitä? Polkuja Design Exhibition 2024 @polkuja_2024

Missä? Lapin yliopisto, F-hub ja Sampokeskus 2.kerros

Milloin? avajaiset 13.3.2024 klo 17 (F-hub), näyttelyt: 14.3.-31.3.2024

 

What? Polkuja Design Exhibition 2024 @polkuja_2024

Where? The University of Lapland, F-hub and Sampokeskus 2nd Floor

When? opening on 13th of March at 17:00 (F-hub), exhibitions: 14.3.-31.3.2024

 

Näyttelykokonaisuus koostuu kahdesta näyttelystä:

Uratarina-näyttely ​​​Teosnäyttely
Sampokeskuksen 2. kerroksen lasikäytävä ​Lapin yliopisto, F-siiven F-hub
Maakuntakatu 29–31 A, Rovaniemi​​Yliopistonkatu 8, Rovaniemi
Avoinna kauppakeskuksen aukioloaikoina​Ma-pe klo 7.30–20.00

 

Polkuja-näyttelyssä seikkaillaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan koulutusohjelmista valmistuneiden alumnien urapoluilla. Ovatko polut olleet toisinaan helppoja ja suoraviivaisia, joskus mutkaisia ja hankalia? Onko polkujen varrelle sattunut risteyksiä, esteitä tai pysähtymispaikkoja? Ehkä polulta on eksytty ja löydetty uudelle reitille. 

Uratarina-näyttely esittelee tarkemmin alumnien uratarinoita ja teosnäyttely esittelee näiden polkujen aikana heille tärkeiksi suunnanantajiksi muodostuneita teoksia.

Näyttelyssä on mukana Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan audiovisuaalisen mediakulttuurin, graafisen suunnittelun, soveltavan taiteen, tekstiili- ja vaatetusalan sekä teollisen muotoilun koulutusohjelmista valmistuneita entisiä opiskelijoita.

 

The whole exhibition consists of two different exhibitions:

Career path exhibition​​​Artwork exhibition
Shopping Centre Sampokeskus ​​University of Lapland, F-building’s F-hub
2. floor glass corridor ​​​Yliopistonkatu 8, Rovaniemi)
(Maakuntakatu 29-31 A, Rovaniemi)​​ Mon-fri 7.30-20.00
Open during shopping centre opening hours

 

Polkuja (pathways) exhibition explores the career paths of alumni of the Faculty of Art and Design of the University of Lapland. Have the career paths been easy and straightforward, sometimes bendy, and troublesome? Have there been crossroads, obstacles, or rest stops along the pathways? Perhaps the way has been lost and a new route has been found.

The career path exhibition presents the career paths of the alumni and the artwork exhibition displays artworks that have become important guideposts for them during these paths.

The exhibition features graduated students from the programs of Audiovisual Media Culture, Graphic Design, Applied Visual Arts, Fashion and Textile Design and Industrial Design.

 

Yhteystiedot / contact information
Noora Kyngäs​​​ Saija Kylmäluoma
nokyngas@ulapland.fi
skylmalu@ulapland.fi
+358 44 2607609​​​
+358 40 5134912
Instagram: polkuja_2024